Τετάρτη Διακαινισίμου

Αυταδέλφων Αποστόλου και Θεοχάρους

Τετάρτη
24
Φεβρουαρίου
Πρώτη και δευτέρα εύρεσις τιμίας κεφαλής Προδρόμου
Copyright ©
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου Άρτας