Αναγνωστήριο

Αναγνωστήριο

Στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου και συγκεκριμένα στην μεγάλη αίθουσα όπου γίνονται και οι άλλες εκδηλώσεις, λειτουργεί Αναγνωστήριο.

Επίσης στο χώρο αυτό είναι συγκεντρωμένη και προφυλαγμένη η βιβλιοθήκη του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, που αποτελείται κυρίως από παλαιά Λειτουργικά αλλά και Θεολογικά βιβλία.

Έτσι λοιπόν, δίνεται η δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να διαβάσει κάποιο βιβλίο, που υπάρχει είτε στο βιβλιοπωλείο, είτε στη βιβλιοθήκη του ναού.

Copyright ©
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου Άρτας