Φιλόπτωχο Ταμείο

Φιλόπτωχο Ταμείο

Α) ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Φλούδας
Β) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κα. Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου
Γ) ΤΑΜΙΑΣ: κ. Βασίλειος Κορμέτζας
Δ) ΜΕΛΟΣ: κα. Παρασκευή Μητσοκάλη
Ε) ΜΕΛΟΣ: κα. Βασιλική Ματσούκα

Copyright ©
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου Άρτας