12.10.2011

Περίληψη Διακηρύξεως

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενοριακού Πνευματικού Κέντρου Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Άρτης, ανακοινώνει ότι στις 23 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Κυριακή και από ώρας 10:15 έως 11.15 πμ στα Γραφεία του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος, με την επωνυμία "Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Άρτης",

που εδρεύει στην Άρτα (οδός Ν. Σκουφά αρ.91-93) και ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενοριακού Πνευματικού Κέντρου Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Άρτης, θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση επί διετίας α) ενός διαμερίσματος και δη του υπό στοιχεία Β-1 διαμερίσματος, συνολικού εμβαδού 82,32 τ.μ. κειμένου στον δεύτερο πάνω απ' το ισόγειο-πυλωτή όροφο, οικοδομής, που βρίσκεται στην πόλη της Άρτας, στο οικοδομικό τετράγωνο 414, στη θέση "ΤΡΙΓΩΝΟ" και επί της δημοτικής οδού Πούλιου Δράκου καθώς και β) του υπό στοιχεία ΓΚ-9 κλειστού χώρου σταθμεύσεως εμβαδού 18,28 τμ, κείμενου στην ανωτέρω οικοδομή, σύμφωνα με τους όρους της από 12/10/2011 διακηρύξεως.

Πληροφορίες παρέχονται στο Βιβλιοπωλείο του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος, με την επωνυμία "Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Άρτης", που εδρεύει στην Άρτα (οδός Ν. Σκουφά αρ. 91-93) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα (26810) 28472, 6944207807.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως αποτελέσματος κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011 τις ίδιες ώρες, ενώπιον του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρτα, 12 Οκτωβρίου 2011
Δια το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Τρίτη
23
Φεβρουαρίου
Πολυκάρπου επισκόπου Σμύρνης
Copyright ©
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου Άρτας